MENU

Privacy policy

 

Introducere

Această Politică de Confidențialitate descrie datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dvs. pe website-ul www.distrikt.ro („Website˝), modul în care folosim și dezvăluim aceste date, cum le protejăm și opțiunile pe care le puteți avea cu privire la acestea.

 

Definiții

Date Personale

Orice informație (inclusiv opiniile i intențiile) care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Categorii Speciale de Date Personale

Date personale referitoare la sau care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filozofice, calitatea de membru a sindicatelor; date privind sănătatea, viața sexuală și orientarea sexuală; date genetice sau date biometrice.

Prelucrare

Orice operațiune efectuată pe datele personale, indiferent dacă este sau nu realizată prin mijloace automate în totalitate sau parțial. Operațiunile de prelucrare includ: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, difuzarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Persoană Fizică Identificabilă

Orice persoană fizică ce poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, CNP, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizici, fiziologici, genetici, mentali, economici, de identitate culturală sau socială a acelei persoane fizice.

Operator de Date

O persoană fizică sau juridică, autoritate publică sau alt organism care, singură sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoană Împuternicită

O persoană fizică sau juridică, o autoritate publică sau un alt organism, cu care compania desfășoară activități și care este autorizată să prelucreze, sub directa autoritate a companiei, datele personale ale persoanelor vizate de companie.

Persoană Vizată

Orice persoana fizică identificată sau identificabilă la care se referă datele personale prelucrate (ex: angajații).

Consimțământ

Orice dovadă (indicație) oferită în mod voluntar, specifică, informată și lipsită de ambiguitate, cu privire la alegerile Persoanei Vizate prin care aceasta, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

Terță Parte

Orice persoană, alta decât angajatul, care nu poate fi atribuită Companiei ca operator de date. Contractorii care prelucrează date în numele Companiei nu sunt considerați terțe părți.

Țări Terțe

Toate statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene (UE) sau Spațiului Economic European (SEE). Se face o excepție pentru statele ale căror nivel de protecție a datelor a fost recunoscut de Comisia Europeană ca fiind adecvat.

SEE este o zonă economică asociată cu UE, de care aparțin Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

Securitatea Datelor

Procesul de protejare a datelor personale împotriva dezvăluirii, accesării, modificării, prelucrării, transferului sau distrugerii neautorizate sau ilegale.

Incident de Securitate

Încălcare a securității care duce la distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, divulgarea sau accesul neautorizat la date personale.

Autoritate Protecția Datelor (APD)

Autoritate publică independentă, responsabilă de monitorizarea aplicării reglementărilor relevante privind protecția datelor prevăzute de legislația națională (ANSPDCD - Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).

 

Operatorul Datelor Personale

DIGITAL DISTRIKT 32 S.R.L, denumită în continuare ”DIGITAL DISTRIKT 32” sau ”Compania” controlează activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale în calitate de Operator de Date Personale, în sensul Regulamentului EU 2016/679 (”Regulament GDPR”) disponibil la adresa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Pentru a vă exercita drepturile conferite de Regulamentul GDPR, ne puteți contacta la:

DIGITAL DISTRIKT 32 S.R.L.

Sediu: Str. General H.M. Berthelot 46, corp 1, parter, sector 1, cod poștal 010165, București

Înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/13903/2017

Cod de Identificare Fiscală: RO 38064192

Telefon: +40 723 220 922

E-mail: digital@distrikt.ro

 

Datele Personale Prelucrate

Colectăm date personale prin diferite metode ale website-ului nostru, inclusiv prin formularul de contact disponibil pe website, precum și în mod automat prin cookie-uri, atunci când navigați pe website-ul nostru.

Este posibil să vă solicităm date personale suplimentare atunci când trimiteți solicitări către noi prin formularul de contact sau prin adresa de e-mail și/sau de corespondență pusă la dispoziție.

De asemenea, este posibil să colectăm date personale din alte surse, inclusiv companii care se ocupă cu datele personale, baze de date accesibile publicului, parteneri de marketing asociați, platforme de socializare și alte terțe părți.

Datele personale pe care le-am putea prelucra includ:

·        date de contact și comunicare (nume și prenume, adresa poștală de corespondență, numere de telefon, adresa de e-mail);

·        date de identitate (informații din BI/CI, certificate de naștere sau de căsătorie);

·        date comerciale sau contractuale (funcție, companie, semnătura);

·        date profesionale (CV, recomandări);

·        orice alte informații personale pe care ni le furnizați din proprie inițiativă.

Dacă optați să ne contactați prin intermediul conturilor de socializare disponibile pe website, vom putea accesa anumite date personale referitoare la contul dvs. de socializare, inclusiv date personale care fac parte din profilul dvs. sau din profilurile prietenilor dvs.

Pentru interesul legitim al firmei cu privire la recrutarea resurselor necesare atingerii obiectivelor de business, pot fi colectate direct și prelucrate date personale și profesionale – inclusiv date sensibile – din CV-uri, interviuri, documente profesionale furnizate sau indirect, din surse publice sau din recomandări.

Este posibil să primim date personale de la alte terțe părți pentru a confirma detaliile de contact sau financiare sau pentru a vă înțelege mai bine interesele, asociind informațiile cu datele personale pe care ni le-ați furnizat în mod direct. 

Atunci când sunteți rugat să furnizați date personale, puteți refuza. Dacă, însă, optați să nu ne transmiteți datele personale care sunt necesare pentru a vă furniza serviciile solicitate, este posibil să nu vă putem furniza acele servicii.

Dacă ne furnizați sau ne permiteți să colectăm date personale în legătură cu alte persoane, ne transmiteți că aveți autoritatea de a partaja acele informații și că ne permiteți să utilizăm acele date, după cum se descrie în această Politică de Confidențialitate.

 

Scopurile Prelucrării Datele Personale

În contextul interacțiunii cu DIGITAL DISTRIKT 32, în calitate de persoană fizică puteți fi subiectul activităților de prelucrare a datelor personale pe care le efectuăm.

Prin urmare, prelucrăm datele dvs. personale în următoarele cazuri:

a.        Asigurarea funcționalității website-ului

Pentru a asigura funcționarea website-ului nostru, putem colecta date personale despre vizitatori prin intermediul cookie-urilor, atunci când avem consimțământul dvs. sau interesul legitim în a vă furniza acces la informațiile disponibile pe website.

Utilizăm aceste informații în temeiul interesului nostru legitim de a observa în ce măsură paginile noastre web corespund nevoilor de afișare ale dispozitivelor de pe care puteți accesa website-ul (desktop/laptop, mobil, tabletă etc.), pentru a diagnostica eventuale probleme pe care le au serverele noastre atunci când livrează pagini către anumite tipuri de dispozitive, pentru a analiza tendințe de accesare a paginilor și a observa modul în care utilizatorii pot naviga mai bine în paginile website-ului nostru.

Vă rugăm să accesați și să consultați secțiunea Politica de Cookie-uri  a cărei clauze detaliază condițiile conform cărora putem utiliza datele cu caracter personal prin folosirea de „module cookie”.

b.        Furnizarea serviciilor și produselor Companiei

Pentru a asigura furnizarea serviciilor și produselor Companiei, putem colecta date personale de la clienții existenți sau potențiali, atunci când avem consimțământul dvs. sau un interes legitim în a vă furniza informații specifice. În acest sens, putem prelucra datele dvs. personale pentru:

o   a vă înțelege mai bine și a personaliza interacțiunile noastre cu dvs.;

o   a analiza preferințele utilizatorilor noștri cu scopul de a identifica rapoarte cu privire la tendințele agregate despre modul de utilizare a conținutului digital al companiei;

o   a analiza preferințele dvs. cu scopul de a ne îmbunătăți interacțiunile cu dvs., de ex. pentru a vă livra conținutul, produsele și ofertele (prin intermediul website-ului nostru, prin e-mail sau prin instrumente digitale) pe care le considerăm relevante pentru interesele dvs. profesionale.

c.         Comunicarea cu dvs. 

Putem prelucra datele dvs. personale pentru rezolvarea solicitările dvs., atunci când avem o relație contractuală sau un interes legitim:

o   pentru a vă furniza servicii specifice pentru clienți;

o   pentru a răspunde la solicitările dvs. și a rezolva cererile dvs.;

o   pentru a vă trimite informații administrative, cum ar fi modificări ale termenilor, condițiilor și politicilor noastre, precum și comunicările de marketing despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs.;

o   pentru a facilita comunicarea pe canalele de social media.

d.        Transmiterea de Newslettere

Putem utiliza datele dvs. de contact (e-mail) pentru a vă furniza newslettere periodice, numai dacă v-ați abonat la un astfel de serviciu și, prin urmare, v-ați exprimat în prealabil consimțământul explicit pentru o astfel de prelucrare a datelor dvs.

Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu mai primi astfel de informații, prin următoarele modalități: dezabonare de la newsletter sau transmiterea unui e-mail la adresa digital@distrikt.ro.

e.        Solicitarea unui loc de muncă sau stagiu

Putem utiliza datele dvs. personale în cazul în care ne transmiteți documente profesionale (CV-uri, scrisori de intenție, recomandări, portofoliu etc.) în scopul solicitării unui loc de muncă sau stagiu profesional în Compania noastră.

Folosim aceste date personale pentru a evalua calificările solicitanților pentru astfel de poziții, inclusiv pentru cele în cadrul programelor de stagiu sau internship. Ne bazăm prelucrarea datelor personale pe consimțământul dvs. exprimat o dată cu transmiterea CV-ului și, ulterior, pe baza încheierii și executării contractului.

f.          Prelucrarea datelor ca obligație legală

Pentru a ne desfășura activitățile în conformitate cu obligațiile noastre legale și pentru a asigura continuitatea business-ului nostru, putem utiliza datele dvs. personale pentru:

o   a efectua analize și audituri cu privire la datele colectate;

o   a identifica tendințele de utilizare în folosirea website-ului nostru și a analiza eficiența comunicațiilor noastre;

o   a dezvolta, îmbunătăți sau modifica produsele și serviciile noastre;

o   a valida abilitatea dvs. de a accesa sau utiliza anumite produse sau servicii;

o   a asigura respectarea reglementărilor și obligațiilor legale și soluționarea plângerilor referitoare la prelucrarea datelor personale etc.

Este posibil să primim datele dvs. personale și din alte surse, chiar dacă nu ni le furnizați în mod direct, de la terțe părți care au dreptul să partajeze cu noi datele dvs. Printre acestea se pot număra parteneri de afaceri, parteneri în cadrul activităților de marketing sau organizare de evenimente, furnizori de servicii de recrutare etc. Atunci când utilizați unele dintre aceste servicii efectuate de terți, furnizați voluntar date personale care pot fi direcționate către noi, dacă aceștia au acceptul explicit al dvs.

Nu prelucrăm datele dvs. personale în alte scopuri secundare decât cele pentru care au fost colectate inițial, fără un consimțământ prealabil, fără un interes legitim sau fără un temei legal.

 

Cum Dezvăluim Datele Personale

În anumite circumstanțe, putem dezvălui datele personale către terțe părți, astfel:

 • Furnizori terți de servicii: este posibil să folosim furnizori de servicii pentru a prelucra datele dvs. personale în numele nostru. În această categorie pot fi incluse servicii precum: servicii de contabilitate, servicii de resurse umane și administrare a personalului, găzduirea site-urilor web, tehnologia informației și furnizarea de infrastructuri conexe, servicii pentru clienți, livrarea de e-mail, audit și alte servicii, transmiterea de materiale de marketing, servicii specifice evenimentelor, conferințelor etc. Vă asigurăm că am semnat cu toți furnizorii terți de servicii acorduri de prelucrare a datelor personale și clauze de confidențialitate în vederea protecției datelor dvs. personale și că nu le permitem utilizarea acestora în alte scopuri decât cele agreate.
 • Companii partenere: companii cu care colaborăm cu privire la anumite produse sau servicii. Acestea pot include partenerii noștri pentru produsele și serviciile pe care le dezvoltăm și le promovăm în colaborare.
 • Autorități competente: în cazul unor cereri întemeiate pe prevederi legale, furnizăm datele dvs. către autoritățile competente, atunci când aceasta este strict necesară pentru detectarea unor fraude, fapte penale și, în general, atunci când prevederile legale ne impun conformarea unei astfel de cerințe.
 • Atunci când ne solicitați expres acest lucru sau ne autorizați în mod explicit dezvăluirea datelor dumneavoastră către terți.
 • În cazul unor situații de urgență sau cazuri de forță majoră.
 • În cazul în care dezvăluirea este necesară pentru a soluționa litigii, pentru a fi constatat sau exercitat un drept în instanță.
 • În cazul evenimentelor, conferințelor și altor asemenea pe care DIGITAL DISTRIKT 32 le organizează, sponsorizează sau susține în orice manieră, la care luați parte și numai ca urmare a consimțământului dvs. exprimat în legătură:
  • (i) cu preluarea imaginii dvs. în materiale foto și/sau video și
  • (ii) aducerea la cunoștința dumneavoastră a scopurilor și modalităților în care ar putea fi folosite astfel de materiale foto/video.

De asemenea, prelucrăm și dezvăluim datele dvs. personale în măsura în care considerăm necesar sau adecvat acest lucru pentru:

·        a ne conforma cu legile aplicabile și cu obligațiile noastre legale, pentru a răspunde solicitărilor autorităților publice și guvernamentale (care pot include autoritățile din afara țării dvs. de reședință), pentru a coopera cu autoritățile de aplicare a legii sau din alte motive legale;

·        a pune în aplicare termenii și condițiile noastre;

 • a ne proteja drepturile, confidențialitatea, securitatea sau proprietatea noastră și/sau pe ale partenerilor noștri, ale dvs. sau ale altora.

În plus, este posibil să utilizăm, dezvăluim sau transferăm datele personale unei terțe părți în legătură cu orice reorganizare, fuziune, vânzare, asociere în participațiune, cesiune, transfer sau altă dispoziție a întregii sau a oricărei porțiuni a activității, activelor sau acțiunilor noastre (inclusiv în legătură cu orice procedură de faliment sau altă procedură similară).

Vă asigurăm că nu vindem datele dvs. personale către nici o altă entitate, persoană fizică sau juridică.

 

Utilizarea de către Minori

Website-ul nostru nu se adresează persoanelor cu o vârstă mai mică de 16 ani și nu colectăm cu bună știință date personale de la astfel de persoane. Dacă vârsta dvs. este sub vârsta necesară pentru acordarea consimțământului valabil conform legislației aplicabile, veți avea nevoie de permisiunea părintelui sau a tutorelui dvs. legal pentru a utiliza website-ul. Vă rugăm să vă consultați cu părintele sau tutorele dvs. legal înainte de a accesa website-ul.

Dacă ne furnizați date cu caracter personal ale persoanelor cu vârsta sub 16 ani, declarați că aveți autoritatea corespunzătoare pentru a face acest lucru și că puteți demonstra la cerere companiei DIGITAL DISTRIKT 32 această autoritate.

 

Perioada de Păstrare a Datelor Personale

Vom păstra datele dvs. personale doar atât timp cât este necesar sau permis, având în vedere scopul (scopurile) pentru care au fost obținute și în conformitate cu cele prezentate în această Politică de Confidențialitate.

Revizuim periodic necesitatea păstrării în continuare a datelor dvs. personale, ținând cont de scopurile pentru care au fost colectate și de necesitatea prelucrării acestora în continuare.

Ștergem datele dvs. personale:

 • în cel mai scurt timp dar nu mai târziu de 30 de zile, ca urmare a unei solicitări transmise de dvs., cu excepția datelor a căror prelucrare/furnizare este impusă de o prevedere legală, caz în care durata de păstrare va fi cea prevăzută în legislația aplicabilă;
 • la expirarea termenelor de păstrare definite în procedurile și politicile interne sau a termenelor prevăzute contractual, dacă nu există o constrângere legală cu privire la ștergerea datelor și înregistrărilor.

Este posibil să păstrăm datele dvs. personale peste termenele de păstrare definite în cazul constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.

 

Securitatea Datelor Personale

Asigurăm păstrarea în siguranță a datelor dvs. personale, prin implementarea unor masuri tehnice și organizatorice corespunzătoare și adecvate protecției necesare a datelor.

În conformitate cu legislația aplicabilă, am implementat politici și controale interne pentru a preveni accesul neautorizat și folosirea neadecvată a datelor personale. Utilizăm sisteme și proceduri adecvate pentru a proteja și securiza datele personale, vizând în mod special prevenirea prelucrării neautorizate/ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale.

Am implementat măsuri interne pentru identificarea riscurilor, pentru prevenirea și/sau descoperirea breșelor de securitate, pentru documentarea incidentelor de securitate și a datelor afectate de astfel de incidente, pentru remedierea acestora și recuperarea datelor personale. De asemenea, am implementat măsuri pentru respectarea obligațiilor ce ne revin în temeiul legislației aplicabile în cazul producerii unui incident de securitate, inclusiv cu privire la obligațiile legate de notificare a autorității de supraveghere competente, precum și notificarea și informarea dumneavoastră, după caz.

Traficul către paginile website-ului nostru este criptat SSL, asigurând astfel confidențialitatea informațiilor pe care le furnizați.

În cazul angajaților, contractorilor, furnizorilor și colaboratorilor DIGITAL DISTRIKT 32 limităm și restricționăm accesul acestora la datele personale pe care le prelucrăm la ceea ce este strict necesar, pe de o parte, iar pe de alta impunând obligații stricte de confidențialitate.

De asemenea, facem instruiri periodice personalului nostru în legătură cu prelucrarea datelor personale.

 

Servicii Terță Parte

Această Politică de Confidențialitate nu abordează și noi nu suntem responsabili pentru, practicile de colectare, utilizare, dezvăluire sau de securitate sau alte practici ale oricărei terțe părți, inclusiv orice terță parte care rulează un serviciu la care website-ul furnizează link-uri. 

Includerea unui link în cadrul website-ului nu implică faptul că noi aprobăm serviciul către care direcționează link-ul.

 

Transferul Internațional

De principiu, nu transferăm în niciun mod datele pe care le colectăm prin intermediul website-ului nostru către terțe țări din afara Spațiului Economic European.

 

Drepturile Persoanelor Vizate

În calitate de persoane vizate, Regulamentul GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de acces – puteți obține confirmare dacă datele dvs. personale sunt prelucrate de noi și, dacă solicitați, detalii relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul la rectificare – ne puteți trimite o solicitare pentru rectificarea datele dvs. personale, dacă acestea sunt incorecte;
 • dreptul de a șterge - vă permite să obțineți ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • dreptul la restricții - vă permite să obțineți restricționarea prelucrării datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm o astfel de solicitare);
 • dreptul de a obiecta - vă puteți opune prelucrării în continuare a datelor dvs. personale, în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor - vă permite să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, și care poate fi citit de calculatoare uzuale.

Am implementat intern un set de mecanisme specifice pentru a vă permite exercitarea acestor drepturi în condițiile legislației aplicabile. Acestea vor fi rafinate și îmbunătățite pe măsura utilizării acestora și, periodic, vor fi verificate și revizuite pentru a asigura continua lor conformare cu legislația GDPR.

Puteți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus în legătură cu prelucrarea datelor personale prin trimiterea unui mesaj scris la adresa de e-mail: digital@distrikt.ro sau la adresa poștală: Str. General H.M. Berthelot 46, corp 1, parter, sector 1, cod poștal 010165, București.

Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să răspundem întrebărilor pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data primirii unor solicitări valide.

De asemenea, vă reamintim că aveți dreptul să depuneți plângeri legate de prelucrarea datelor dvs. personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal din România, ale cărei date de contact le găsiți pe site-ul web: http://dataprotection.ro

 

Actualizarea Politicii de Confidențialitate

Prezenta Politică de Confidențialitate este în vigoare de la data înscrisă ca “Data Ultimei Versiuni”, după cum este menționat mai sus, la începutul acestui text.

Politica poate suferi modificări ulterioare. Prin eventualele modificări și actualizări ulterioare ale prezentei politici, ne obligăm să nu aducem atingere în nici un fel drepturilor reglementate de Regulamentul GDPR. În cazul în care astfel de modificări ar putea avea un impact major direct sau indirect asupra drepturilor dvs. în legătură cu datele personale, ne obligăm să vă aducem în mod explicit acest lucru la cunoștință și să vă solicităm consimțimântul pentru prelucrare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Toate modificările ulterioare vor fi prezentate în această secțiune, iar în cazul în care acestea sunt semnificative, le vom evidenția. De asemenea, toate versiunile acestei Politici de Confidențialitate sunt păstrate în arhiva DIGITAL DISTRIKT 32 pentru consultare.

Orice fel de actualizări viitoare ale politicii vor intra în vigoare la data publicării lor pe paginile website-ului www.distrikt.ro.

Pentru orice fel de întrebări sau neclarități în legătură cu prezenta Politica de Confidențialitate sau cu prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm sa ne scrieți la: digital@distrikt.ro.

 

distrikt.ro