MENU

Terms of use

 

Introducere

Bine ați venit pe website-ul www.distrikt.ro!

Acest document stabilește termenii și condițiile standard (referite în continuare drept ”Termeni și Condiții”) care guvernează accesarea și utilizarea website-ului www.distrikt.ro, inclusiv a tuturor paginilor acestuia (denumit generic în continuare ”Website”) de către potențialii vizitatori sau clienți.

Acest website este proprietatea DIGITAL DISTRIKT 32 S.R.L, denumită în continuare ”DIGITAL DISTRIKT 32” sau ”Compania”. Pentru a putea păstra corectitudinea și validitatea informațiilor, DIGITAL DISTRIKT 32 își rezervă dreptul de a schimba, corecta, modifica, adăuga și/sau șterge parțial sau total Termenii și Condițiile de Utilizare a Webite-ului, fără o notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a vă asigura că înțelegeți toți termenii și condițiile care guvernează utilizarea acestui website.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile de utilizare ale acestui website, întrucât accesarea și utilizarea sa presupune acceptul dumneavoastră cu privire la clauzele stipulate, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora de către utilizator. Prin accesarea şi/sau utilizarea acestui site, confirmaţi că aţi citit, înţeles şi sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile de utilizare.

 

Definiții

Utilizator: prin termenul de utilizator al acestui website se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest website.

Website: domeniul www.distrikt.ro și subdomeniile acestuia.

Newsletter: mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail) cu privire la produsele și serviciile și/sau campaniile desfășurate de Companie într-o anumită perioadă, fără niciun angajament sau obligație din partea Companiei cu referire la informațiile conținute de acesta.

 

Drepturi de Proprietate Intelectuală

Întregul conținut al website-ului www.distrikt.ro, respectiv date, imagini, texte, grafică, simboluri, clipuri audio/video, elemente de web-design, scripturi, programe sau alte materiale, reprezintă proprietatea DIGITAL DISTRIKT 32, fiind protejate de legea privind protecția drepturilor de autor (Legea nr. 8 din 1996). Utilizarea oricărui element dintre cele menționate anterior fără acordul prealabil al Companiei va fi pedepsită conform legislației în vigoare. Dacă sesizați încălcarea anumitor drepturi intelectuale, vă rugăm să ne contactați la adresadigital@distrikt.ro.

Conținutul website-ului www.distrikt.ro nu poate fi utilizat, reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis sub nicio formă fără permisiunea prealabilă a reprezentanților DIGITAL DISTRIKT 32. Extragerea oricăror informații, urmată de orice utilizare în scop comercial care depășește sfera copiei private reglementate de lege și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al Companiei constituie o încălcare a termenilor și condițiilor de utilizare.

 

Condiții de Utilizare. Garanții și Limitări

Prezentul website, împreună cu ansamblul informațiilor conținute, este furnizat ca atare, în măsura disponibilității, fără existența unei declarații de garanție sau aprobare, explicită sau implicită.

DIGITAL DISTRIKT 32 nu se face răspunzatoare de eventualele erori sau omisiuni ce pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor sau a informațiilor de pe website și nu acordă niciun fel de garanție referitoare la conținutul și utilizarea acestui website. Informațiile publicate corespund realității la momentul înscrierii lor pe website sau al actualizării paginilor ce compun website-ul.

DIGITAL DISTRIKT 32 va depune eforturi rezonabile pentru a include informaţii precise şi actualizate pe acest website, dar nu oferă nicio garanţie, nu-şi asumă nicio responsabilitate şi nu face nicio declaraţie de niciun fel în ceea ce priveşte acurateţea, gradul de actualizare, calitatea, caracterul complet sau adecvarea la scop a acestora.

DIGITAL DISTRIKT 32 nu garantează că utilizarea acestui website va fi neîntreruptă sau fără erori. Prin derogare de la orice prevedere a acestor termeni și condiții, în măsura admisă de lege, DIGITAL DISTRIKT 32 nu este responsabilă pentru funcționarea sau disponibilitatea website-ului, indiferent de motivele sau factorii care au condus la întreruperea sa.

DIGITAL DISTRIKT 32 şi nicio parte implicată în crearea, dezvoltarea sau administrarea acestui website nu vor fi responsabile pentru nicio pierdere, daună sau cost de nicio natură, fie contractuale, delictuale (inclusiv neglijenţa) sau ca urmare a încrederii în informaţiile conţinute pe acest site web, accesării, utilizării sau incapacităţii de a utiliza acest site web sau a oricăror erori sau omisiuni de conţinut. Această limitare include orice pierdere, daună sau cost provocat de orice viruşi care vă infectează computerul, programele sau datele.

DIGITAL DISTRIKT 32 își rezervă dreptul de a modifica în orice moment informațiile de pe website, în funcție de schimbările ce au loc cu privire la serviciul/serviciile oferit/e. Pentru a primi informații actualizate, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail adresadigital@distrikt.ro sau prin completarea formularul disponibil pe website.

Utilizatorul folosește website-ul pe propria sa răspundere, DIGITAL DISTRIKT 32 fiind exonerată de eventuale daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea website-ului, respectiv de informațiile utilizate de pe website.

 

Securitate

Utilizarea website-ului presupune asumarea și asigurarea confidențialității datelor referitoare la datele de contact furnizate de dumneavoastră, așa cum este adresa de e-mail. Prin aceasta, utilizatorul acceptă și își asumă întreaga răspundere sau responsabilitate pentru activitățile sau acțiunile desfășurate pe website. În cazul în care suspectați că, din diverse metode, imputabile sau nu dumneavoastră, confidențialitatea datelor a fost compromisă, veți notifica imediat DIGITAL DISTRIKT 32 pentru a lua măsurile necesare.

Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui website și tentativa de efectuare a acestora, respectiv utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea și/sau copierea de informații cu scopul de a le comercializa ori alte asemenea acțiuni vor fi pedepsite conform legii.

 

Politica de Confidențialitate & Cookie-uri

DIGITAL DISTRIKT 32 respectă confidenţialitatea utilizatorilor website-urilor sale.

Vă rugăm să accesați și să consultaţi  secțiunea “Politica de Confidențialitateși Politica de Cookie-uri  a căror clauze explică drepturile utilizatorilor şi condiţiile conform cărora putem utiliza datele cu caracter personal (inclusiv prin utilizarea de „module cookie”) care ne sunt puse la dispoziţie prin intermediul acestui website.

 

Website-uri Externe și Linkurile Terților

Acest website poate conţine linkuri sau referinţe către alte site-uri web administrate de terţi asupra cărora nu avem niciun control. Astfel de linkuri sunt furnizate pentru convenienţa dumneavoastră. În mod similar, acest website poate fi accesat prin intermediul linkurilor terţilor asupra cărora DIGITAL DISTRIKT 32 nu are niciun control.

DIGITAL DISTRIKT 32 nu oferă nicio garanţie, nu-şi asumă nicio responsabilitate şi nu face nicio declaraţie de niciun fel în ceea ce priveşte acurateţea, gradul de actualizare, calitatea, caracterul complet sau adecvarea la scop a oricăror informaţii conţinute pe asemenea site-uri web şi nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere, daună sau cost de niciun fel care decurg din asemenea informaţii. Includerea linkurilor terţilor nu implică nicio susţinere sau recomandare din partea DIGITAL DISTRIKT 32.

 

Legea Aplicabilă

Prezentul website, împreună cu ansamblul informațiilor conținute, este furnizat ca atare, în măsura disponibilității, fără existența unei declarații de garanție sau aprobare, explicita sau implicite.

Prin folosirea site-ului www.distrikt.ro, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna termenii și condițiile de utilizare și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizatori și proprietarul Website-ului.

În măsura în care oricare prevederi ale acestor Termeni și Condiții de utilizare sunt considerate ilegale, nule sau neaplicabile, atunci asemenea prevederi vor fi înlăturate şi şterse fără a afecta aplicabilitatea prevederilor rămase.

În cazul unor eventuale conflicte, se va incerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării reclamației la sediul DIGITAL DISTRIKT 32 sau pe e-mail la adresa digital@distrikt.ro. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă în termenul precizat anterior, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare, fiind considerată competentă instanța judecătorească din structura administrativă în cadrul căreia Compania își are sediul.

 

Date de Identificare

DIGITAL DISTRIKT 32 S.R.L.

Sediu: Str. General H.M. Berthlot nr. 46, corp 1, parter, sector 1, cod poștal 010165, București

Înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/13903/2017

Cod de Identificare Fiscală: RO 38064192

Telefon: +40 723 220 922

E-mail: digital@distrikt.ro

distrikt.ro